Kalendarium dziejów Chludowa

Osadnictwo na terenie Chludowa sięga wczesnego średniowiecza. Na terenie Chludowa jest szesnaście stanowisk archeologicznych z V i VI wieku.
1252 r. – Książe Przemysław I nadaje Chludowo klasztorowi Cysterek w Owińskach wraz z
dziesięcinami i zezwala na osadnictwo – pierwsza wzmianka pisana.
1280 r. – Książe Przemysław II zatwierdził nadanie ojca dla klasztoru w Owińskach
XIII/XIV wieku nastąpiła lokacja wsi na prawie średzkim, przy tej okazji cysterki
ufundowały i wyposażyły kościół parafialny
1398 r. – Pierwsza wzmianka o chudowskim proboszczu – proboszcz Piotr
1530 r. – Wizytacja biskupia wymienia szkółkę parafialna w Chludowie. W takiej szkole
uczono czytać i pisać po łacinie, śpiewów kościelnych- szkółka tylko dla chłopców.
1564 r. – Chludowo, wieś klasztoru owińskiego dawała do zamku poznańskiego za życia Łukasza Górki, starosty generalnego wielkopolskiego z 8 łanów po 3 wiertele żyta, 1 ćwierć owsa, 1 wiertel pszenicy i 2 grzywny ( 1 łan=53,8 ha, wiertel- wiadro 55,6 litra).
1585 r. – wieś Chludowo miała 9 łanów
1710 r. – kościół zostaje spalony przez wojska generała Zyedlitza
1736 r. – Budowa nowego kościoła przez klasztor cysterek z Owińsk.
Kościół zbudowany z drewna modrzewiowego, na planie krzyża, jest oszalowany i zorientowany.
1744 r. – Kościół w Chludowie został konsekrowany przez biskupa Józefa Kierskiego
1793 r. – Chludowo po II rozbiorze wcielone do Prus
1797 r. – Rząd pruski skonfiskował dobra zakonu cysterek i Chludowo sprzedał Von Treskov
( Sigmunt Otto von Treskov)
1820 r. – Założono w Chludowie park krajobrazowy w stylu angielskim
1833 r. – Władze pruskie tworzą w Chludowie urząd wójtowski, do którego należy 36 wsi i osad. Wójtem był Plust z Chludowa
1840 r. – W Chludowie istnieje katolicka szkoła elementarna.
1848 r. – Potyczka powstańców wielkopolskich z oddziałami pruskimi w Chludowie
1863 r. – Ukończono budowę pałacu w Chludowie
1866 r. – Pobudowano mur oddzielający wieś od dworu i folwarku
1880 r. – Chludowo składa się z dwóch części
I Chludowo wieś – ma 12 domów, 138 mieszkańców w tym 125 katolików, 2 ewangelików, 8 Żydów, 28 analfabetów, najbliższa stacja kolejowa Wargowo, poczta w Chludowie
II Chludowo majątek – 35 domów, 402 mieszkańców w tym 289 katolików, 113 ewangelików, 243 analfabetów
1885 r. – Pobudowano nowy budynek szkolny
1900 r. – Spis rodzin gminy szkolnej 100 nazwisk z Chludowa. Do gminy szkolnej należało też Golęczewo i Zielątkowo
1903 r. – Majątkiem Chludowo interesuje się pruska Komisja Osadnicza
1906/1907 r. – Strajk szkolny w Chludowie
1908 r. – Pobudowano mleczarnie w Chludowie
19 stycznia 1909 Alma von Treskov sprzedaje Chludowo pruskiej Komisji Osadniczej za
2475 marek.
1909 r. – Budowa nowej szkoły, w której mieściła się też poczta
1911 r. – Decyzją Komisji Kolonizacyjnej z 22 sierpnia majątek Chludowo został podzielony między 44 osadników niemieckich – ewangelików
1914 r. – Resztówkę z pałacem od Komisji Kolonizacyjnej kupuje major Georg von Treskov
1916 r. – W Chludowie jest 79 gospodarstw niemieckich w większości to ewangelicy
1918 r. – Mieszkańcy Chludowa biorą udział w Powstaniu Wielkopolskim
1919 r. – Chludowo po uzyskaniu niepodległości wchodzi w skład gminy Piątkowo
1921 r. – Chludowo opuszcza major Gerog von Treskov właściciel pałacu
1920-1922 r. – Chludowo opuszczają koloniści niemieccy
01 październik 1922 r. – Likwidacja w Chludowie szkoły ewangelickiej
22 luty 1922 r. – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Chludowie
październik 1922 r. – Powstaje Kółko Rolnicze w Chludowie
1922 r. – Roman Dmowski nabywa pałac z resztówką
1926 r. – Poświęcenie sztandaru powstańców i wojaków
7 stycznia 1929 r. – Wg wykazu wójtostwa Piątkowo istnieją następujące organizacje w Chludowie: Koło śpiewacze- 34 członków, Towarzystwo Młodzieży Polskiej– 23 członków, Towarzystwo Młodych Polek- 18 członków, Towarzystwo Młodzieży Włościańskiej- 27 członków, Kółko Rolnicze- 64 członków, Powstańcy i Wojacy- 56 członków, Ochotnicza Straż Pożarna- 45 członków, Przysposobienie Wojskowe- 21 członków.
30 listopad 1934 r. – Roman Dmowski sprzedaje pałac z resztówka zakonowi Słowa Bożego- Werbistom
20 listopada 1935 r. – Ks. Kardynał August Hlond poświęcił i pobłogosławił gmach i kaplice p.w. Św. Stanisława Kostki- Zakon Werbistów
1938 r. – Księża Werbiści uruchamiają siłownie elektryczną na swoje potrzeby
3 września 1939 r. – Zajęcie Chludowa przez Niemców. Większość gospodarzy wywieziono, na ich miejsce osadnicy niemieccy, u których przymusowa pracują Polacy
1943 r. – W Chludowie zlikwidowano obóz jeniecki w klasztorze. Utworzono punkt obserwacyjny Luffafe
1940-1945 r. – Kościół w Chludowie był czynny. Ksiądz Jan Chodzidlo odprawiał msze w soboty o 8.00 i w niedziele o 8.00 i o 11.00. W tym okresie ochrzcił 1211 dzieci
23 stycznia 1945 r. – Wyzwolenie Chludowa. Na przełomie stycznia i lutego zorganizowano oddział samoobrony.
24 i 25 lutego 1945 r. – Mieszkańcy Chludowa toczyli walki z uciekającymi z Cytadeli Niemcami
27 luty 1945 r. – Szkoła Podstawowa w Chludowie rozpoczyna naukę- 157 uczniów
1945 r. – Wysokość strat wojennych w Chludowie wynosi 11 225 510 zł.
4 czerwca 1945 r. – Wg wójtostwa Piątkowo liczba rodzin wysiedlonych z Chludowa przez okupanta w latach 1939-1945 wyniosła 98 rodzin
14 luty 1946 r. – Sumaryczny spis ludności- Chludowo liczy 903 mieszkańców, w tym mężczyzn 448, kobiet 465
31 stycznia 1947 r. – Zmiana granicy Chludowa- powiększenie poligonu
23 października 1947 r. – Elektryfikacja Chludowa- włączenie prądu elektrycznego dla mieszkańców wsi
23 października 1948 r. – Pożar pałacu w Chludowie
01 stycznia 1955 r. – Utworzenie Gromadzkiej Rady Narodowej w Chludowie. Należały do niej wsie: Golęczewo, Chludowo, Zielątkowo, Złotkowo.
1972 r.- Likwidacja Gromadzkiej Rady Narodowej w Chludowie i włączenie do Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchym Lesie
1978 r. – Remont i przebudowa budynku starej szkoły
1981 r. – Otwarcie obwodnicy Chludowa
1984 r. – Odsłonięcie popiersia Romana Dmowskiego w Parku
1988 r. – Otwarcie nowego Ośrodka Zdrowia w Chludowie
1990 r. – Przejeżdża pierwszy pociąg elektryczny przez Chludowo
12 września 1992 r. – Oddanie do użytku nowego budynku szkoły
26 stycznia 1995 r. – Oddanie do użytku sali gimnastycznej przy szkole

Opracował: Zbigniew Hącia